PAC-PolyAluminum כלוריד

  • PAC-PolyAluminum Chloride

    PAC-PolyAluminum כלוריד

    מוצר זה הוא קריש פולימרי אנאורגני יעיל במיוחד. תחום היישום הוא מיושם באופן נרחב בטיהור מים, טיפול בשפכים, יציקת דיוק, ייצור נייר, תעשיית תרופות וכימיקלים יומיומיים. יתרון 1. השפעתם המטהרת על מים גולמיים בטמפרטורה נמוכה, עכירות נמוכה ומזוהמת בכבדות אורגנית טובה בהרבה לעומת חומרים משטים אורגניים אחרים, יתר על כן עלות הטיפול מופחתת בשיעור של 20% -80%.