PAC-פוליאלומיניום כלוריד

  • PAC-פוליאלומיניום כלוריד

    PAC-פוליאלומיניום כלוריד

    מוצר זה הוא חומר קרישה פולימרי אנאורגני יעיל ביותר.תחום יישום זה מיושם באופן נרחב בטיהור מים, טיפול בשפכים, יציקה מדויקת, ייצור נייר, תעשיית התרופות וכימיקלים יומיומיים.יתרון 1. ההשפעה המטהרת שלו על מים גולמיים בטמפרטורה נמוכה, עכירות נמוכה ומי גולמי מזוהמים בכבדות אורגנית טובה בהרבה מזו של פקקים אורגניים אחרים, יתרה מכך, עלות הטיפול יורדת ב-20%-80%.